ideaserver

การเลือกกระดาษสำหรับสิ่งพิมพ์? พิมพ์
Share

เพราะ IDEA SERVER นอกจากจุดเด่นทางด้านการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์แล้ว เรายังมีบริการด้านการออกแบบ Graphic อีกด้วย

และจากประสบการณ์การทำงานของเรา เราได้สรุปการเลือกกระดาษเพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้