ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ พิมพ์
Share

บริษัทขอนำเสนอรูปแบบบริการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้

เว็บไซต์ประเภท
Corporate Website ซึ่งประกอบด้วยระบบ
Content-Rich Website + Content Management System (CMS)

เว็บไซต์ประเภท
eCommerce Website ซึ่งประกอบด้วยระบบ
Content-Rich Website + Content Management System (CMS) + Enterprise Content Management (ECM)

เว็บไซต์ประเภทสั่งจัดทำหรือ
Tailor Made Website ซึ่งจัดทำระบบตามความต้องการของลูกค้าเช่น ระบบลงทะเบียน ระบบรายงานต่าง ฯลฯ


ผลงานที่ผ่านมาEstimated Price (ราคาประเมิน)

Corporate Website

StandardProfessionalExpert
ราคา25,00040,00060,000
 ประกันเวลาเสร็จ
หลังจากได้รับข้อมูลและรูปภาพของลูกค้าครบถ้วน
15 วัน30 วัน45 วัน
พื้นที่ (Hosting) สำหรับรองรับโปรแกรม3 เดือน1 ปี1 ปี
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Webpage
เฉพาะส่วนข้อมูลไม่นับหน้าระบบ
ไม่เกิน 5 หน้าไม่เกิน 12 หน้าไม่เกิน 20 หน้า
 โปรแกรมเสริม
(Component & Module)ภายใน CMSหากต้องการเพิ่มโปรแกรมเสริม หรือต้องการให้สร้างโปรแกรมใหม่กรุณาติดต่อเรา
-ป้ายโฆษณา-การติดต่อ (ส่งเมล์ผ่านเว็บไซต์)
- News Feeds
-
โพลล์
- ค้นหา
- Security Images (เพิ่มความปลอดภัยในการลงทะเบียน)
- เว็บลิงก์
- Counter
-ป้ายโฆษณา-การติดต่อ (ส่งเมล์ผ่านเว็บไซต์)
- News Feeds
-
โพลล์
- ค้นหา
- Security Images (เพิ่มความปลอดภัยในการลงทะเบียน)
- เว็บลิงก์
- Counter
- Event Calendar
หรือ Google Calendar
- Article Attachment
(แนบเอกสารกับบทความ)
- Gallery (1หมวดหมู่)
-ป้ายโฆษณา
-การติดต่อ (ส่งเมล์ผ่านเว็บไซต์)
- News Feeds
-
โพลล์
- ค้นหา
- Security Images (เพิ่มความปลอดภัยในการลงทะเบียน)
- เว็บลิงก์
- Counter
- Event Calendar
หรือ Google Calendar
- Article Attachment
(แนบเอกสารกับบทความ)
- Gallery (1หมวดหมู่)
- ระบบแปลงภาษาด้วยตัวเอง (ไม่รวมค่าแปล) หรือเลือกใช้ google translate
- ระบบสอบถาม online ทาง msn
Graphic.jpg , .png (non-flash).jpg , .png , .gif (ที่โลโก) (non-flash).gif, Flash
 เปลี่ยน Logo เว็บไซต์YYY
 Template ใหม่เฉพาะ (Unique)**N
free template
N
free template
Y
SEO (Search Engine Optimization)- Friendly Url
- Site Map
- Tag Cloud
- Meta Description
- Meta Keyword
- Friendly Url
- Site Map
- Tag Cloud
- Meta Description
- Meta Keyword
- Register to Google
- Register to Sanook
- Friendly Url
- Site Map
- Tag Cloud
- Meta Description
- Meta Keyword
- Content Keyword
- Register to Google
- Register to Sanook
-
บริการติดต่อลงโฆษณากับ google adsense
 บริการลงข้อมูลเริ่มต้น
เฉพาะส่วนข้อมูลไม่นับหน้าระบบ
YYY
 บริการย้ายข้อมูลจากเว็บเก่ากรุณาสอบถาม (เนื่องจากขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล และรูปแบบของระบบเก่า)
 บริการแปลภาษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ราคา 200-250 บาทต่อ 1 หน้า
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ราคา 250-300 บาทต่อ 1 หน้า

 คู่มือYYY
 บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคทางโทรศัพท์3 เดือน (รวมไม่เกิน 3 ครั้ง)6 เดือน (รวมไม่เกิน 6 ครั้ง)1 ปี(รวมไม่เกิน 8 ครั้ง)

eCommerce Website
รายละเอียดราคาเบื้องต้น ตาม Corporate Website และชำระเพิ่มระบบการบริหารจัดการร้านค้า
(
Enterprise Content Management (ECM)) 7,500 บาท

Tailor Made Website

ราคาตามแต่ประเภทของโปรแกรม กรุณาสอบถาม


*ประเมิน ณ วันที่ 7/5/2552 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
** free template จะมีตัว link กลับไปยังส่วนเว็บผู้ออกแบบ