ideaserver

Home บริการของเรา บริการบริหารจัดการเว็บไซต์
บริการบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ พิมพ์
Share
          เพราะการจัดทำเว็บไซต์ ไม่ได้จบเพียงแค่ ออกแบบและพัฒนาเสร็จสิ้น แต่ยังรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลระหว่างการใช้งาน แม้ทางบริษัทจะจัดเตรียมระบบดูแลบริหารข้อมูล (CMS) ที่พร้อมให้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ด้วยตัวเองแล้ว แต่ด้วยบางครั้งท่านอาจมีความต้องการความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ไว้ใจได้ในการดูแลข้อมูลของท่าน ทางบริษัทจึงขอนำเสนอบริการการจัดการบริหารข้อมูลเว็บไซต์แด่ท่าน ดังนี้

 การดูแลข้อมูลหลังการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 บริการแก้ไขหน้าข้อมูลเดิม 100 บาทต่อ “จุด”
 การเพิ่มหน้าข้อมูลใหม่ไม่รวมค่าตกแต่งภาพ (retouch )และออกแบบหน้ากระดาษ หากมีเศษของหน้ากระดาษคิดเป็น 1 หน้า600 บาทต่อข้อมูล 1 หน้ากระดาษ A4 (เอกสาร word  ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า 14)

 บริการลบหน้าข้อมูล
*******
80 บาทต่อหน้า
 บริการเปลี่ยนภาพ, เพิ่มรูป 200 บาทต่อรูป (ต้องเตรียมรูปมาเอง)
 บริการตกแต่งภาพ (Retouch)1500 บาทต่อรูป (เฉพาะภาพ jpeg, png)
 บริการลบภาพ200 บาทต่อรูป
 บริการเพิ่มหมวด Gallery300 บาทต่อหมวดหมู่
 บริการเพิ่มหมวดหมู่300 บาทต่อหมวดหมู่
 บริการสร้างตัว link ใหม่(navigator link)500 บาทต่อหมวดหมู่
 บริการเพิ่มโปรแกรมขึ้นอยู่กับโปรแกรม กรุณาสอบถาม
 แปลงระบบเป็น  eCommerce เพิ่มส่วนโชว์สินค้า และการชำระซื้อขายรายละเอียดเริ่มต้นที่ 17,000 บาท


หมายเหตุ ราคาดังกล่าว เฉพาะการดูแลข้อมูลเว็บไซต์ที่พัฒนาโดยทางบริษัทไอเดีย เซิร์ฟเวอร์ เท่านั้น หากท่านมีเว็บไซต์ของท่านเองอยู่แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม